WELKOM

In 2014 heb ik Columbuss Praktijkmanagement opgericht met als doel het ondersteunen van praktijkhouders in de eerste lijn.

U kunt mij inschakelen voor advies op verschillende gebieden:

  • (Interim) Management in uw praktijk;
  • Personele zaken: dagelijkse aansturing van het praktijkpersoneel, opzetten en uitvoeren van een cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken, ziekteverzuimbegeleiding en re-integratiebegeleiding;
  • Ondersteuning van kwaliteits- en accreditatietrajecten;
  • Coaching van individuele medewerkers;
  • Teamcoaching, bij problemen in het team maken van nieuwe werkafspraken zodat het samenwerken weer soepel gaat lopen;
  • Bemiddeling en exit-trajecten van medewerkers;
  • In kaart brengen en verbeteren van overlegstructuren;
  • Schrijven van het praktijk jaarverslag;
  • Facilitaire ondersteuning.

Meer informatie over mijn achtergrond en recente projecten kunt u vinden op LinkedIn.